Provozní řád komplexu "Błękitny Kopań".

Zahájení pobytu v Błękitny Kopań se současně pojí s přijetím ustanovení následujících předpisů ze strany hosta.

                                                                                                    § 1 VSTUPNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Vlastníkem zařízení a smluvní stranou je Nowakowski Tarsalewski sp.j. se sídlem v Lodži ul. Piramowicza 15/19.
 1. Host může uzavřít smlouvu o hotelových službách písemně nebo prostřednictvím rezervačního systému objektu, dostupného na webové stránce www.blekitnykopan.pl nebo prostřednictvím portálu Booking.com.
 1. Podmínky rezervace učiněné přímo nebo potvrzené majitelem komplexu elektronickou poštou, zejména období, ve kterém má být pobyt uskutečněn, cena a typ objektu při uzavření smlouvy, se stávají podmínkami smlouvy o hotelových službách.
 1. V rámci uzavřené smlouvy o hotelových službách se majitel zařízení zavazuje poskytovat hotelovou službu v souladu s jejím standardem a zajistit hostům přístup do zařízení za podmínek stanovených v rezervaci a prováděcích předpisech.
 1. Uzavřením smlouvy o hotelových službách se host zavazuje, že bude sám i osobami uvedenými při rezervaci dodržovat ustanovení předpisů, rezervačních podmínek a úhrady ceny v souladu s podmínkami objednávky.
 1. Objekt mohou využívat pouze hosté nahlášení během rezervace (max. 8 osob).
 1. Předání klíčů od objektu a jejích vyzvednutí probíhá vždy za přítomnosti správce objektu nebo osoby k tomu pověřené.

                                                                                         

                                                                                                    § 2. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ OBJEKTU 

 

 1. Check-in od 15:00 v den příjezdu, Check-out do 11:00 v den odjezdu.
 1. Při příjezdu do objektu je host povinen:
 1. seznámit se se stavem objektu, který obývá.
 2. jakékoli připomínky, včetně technického stavu zařízení nebo jiné připomínky související s místem pobytu, neprodleně ohlásit zařízení,
 3. podepsání ubytovací karty,
 4. platba za pobyt, pokud nebyla platba provedena v době rezervace nebo nebyla smlouva uzavřena prostřednictvím platformy Booking.com.
 1. Po provedeném ubytování, má komplex právo naúčtovat si vrátnou zálohu ve výši 500 PLN, která je Hostovi vrácena v den odjezdu v případě vrácení nepoškozeného stavu objektu.
 1. Majitel zařízení nenese odpovědnost za případné výpadky ze strany dodavatelů vody nebo elektřiny.
 1. Zákazník má právo z pobytu kdykoliv odstoupit.
 1. V případě zkrácení pobytu, nezávisle na majiteli zařízení, se platba za nevyužitý čas nevrací.
 1. U přímé rezervace je vyžadována záloha ve výši 30 % z ceny do 3 dnů od provedení rezervace pod hrozbou rizika zrušení. V případě zrušení rezervovaného pobytu se záloha nevrací.
 1. Záloha nebo platba za celý pobyt před jeho nástupem se provádí klasickým převodem nebo prostřednictvím platební metody Przelewy24.pl. Provozovatelem platebních karet je PayPro SA Agent Rozliczeń, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného okresním soudem pro Poznaň Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 1. Při odchodu z objektu nezapomeňte vypnout elektrická zařízení a zavřít dveře a okna.
 1. Hosté mají k dispozici bezplatné parkoviště. Komplex poskytuje jedno parkovací místo pro každý jeden objekt. Majitel objektu neručí za poškození nebo odcizení aut zanechaných na parkovišti.
 1. Host je povinen při grilování dodržovat zvýšené bezpečnostní pravidla Rozdělaní grilu je možné pouze na místech k tomu určených.
 1. V areálu platí zákaz kouření a rozdělávání ohně.
 1. Objekty jsou vybavené detektory kouře. Uvnitř objektu platí úplný zákaz kouření.
 1. V objektu je zakázáno smažit ryby. K tomuto účelu můžete využít plynový gril vybavený přídavným hořákem na smažení, který je všem hostům k dispozici u zahradního altánu.
 1. Je zakázáno používat zařízení na plyn nebo elektřinu, která nejsou součástí vybavení objektu, z důvodu hrozícího nebezpečí vzniku požáru, dále je zakázáno vnášet do objektu pyrotechniku a hořlavé materiály.
 1. Host je povinen třídit odpad do míst k tomu určených, umístěných v areálu zařízení.
 1. Za ztrátu klíče od objektu se účtuje poplatek ve výši 100 PLN.
 1. Noční klid je od 22:00 do 8:00 ráno.

                                                                                                     §  3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správcem osobních údajů Hostů a dalších osob pobývajících v areálu komplexu a jeho okolí v monitorované oblasti je Nowakowski Tarsalewski sp.j. se sídlem v Lodži ul. Piramowicza 15/19 NIP 7252296222 REGON 385208067 KRS 0000821987.
 2. Rozsah osobních údajů, které jsou zpracovávány:
  • Jméno a příjmení;
  • Emailová adresa;
  • Telefonní číslo;
  • Obsah zprávy;
  • Numer dokumentu tożsamości;
  • Registrační číslo vozu (pokud používáte parkoviště);
  • Rodné číslo.
 3. Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem plnění smlouvy o hotelových službách pro účely vyplývající ze zákonem stanovených zájmů realizovaných Správcem, jako je zajištění bezpečnosti v objektu, vyřizování reklamací, prošetření případných nároků na odškodnění hostů, včetně kontaktování hostů v případě nepředvídaných událostí.
 1. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na https://www.blekitnykopan.pl/polityka-prywatnosci/.

                                                                                                   § 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Pravidla představují dohodu mezi stranami platnou od okamžiku provedení rezervace.
 2. V komplexu je možné platit hotově i platebními kartami.
 3. Ceny pobytu jsou uvedeny v ceníku dostupném na webových stránkách. Ceny nezahrnují místní daň, která činí 2 PLN na osobu od druhého dne pobytu. Cena služby je uvedena v rezervačních podmínkách.
 4. Majitel komplexu může smlouvu s okamžitou platností vypovědět bez vrácení finanční náhrady v případě nedodržení platných předpisů.
 5. Dohoda nezahrnuje způsob cestování, stravování a organizaci času během pobytu.
 6. Zákazník má právo na reklamaci – reklamace by měla být podána při příjezdu nebo během pobytu, proto aby komplex mohlo okamžitě zareagovat. Reklamace je třeba nahlásit na místě, telefonicky nebo e-mailem, všechny reklamační protokoly budou vyřízeny do 14 pracovních dnů.